Política de Privacidad

DEMANAFIT S.L., (en endavant, F19 CASTELLDEFELS) l’informa, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), de la política de protecció de dades personals d’aplicació al seu lloc web.

F19 CASTELLDEFELS es reserva el dret a modificar aquesta política per motius d’exigències legislatives o d’autoregulació, per aquesta raó li recomanem que visiti periòdicament aquest avís legal. En aquests supòsits, s’anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

  1. Obtenció de les dades i finalitats

En compliment del que estableix l’article 5 de la LOPD, li comuniquem que les dades personals que es sol·licitin en qualsevol formulari habilitat al web corporatiu o les que ens faciliti en enviar-nos un missatge de correu electrònic, s’incorporen a un fitxer de dades de caràcter personal inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i del qual és responsable la companyia DEMANAFIT S.L. que gestiona el centre esportiu F19 Castelldefels del que és client o n’està interessat ser-ho.

Les dades personals que ens faciliti han de ser vertaderes, exactes, completes i actualitzades. En el cas que ens facilitis dades de caràcter personal de tercers, prèviament haurà d’informar-los del contingut de la present clàusula i obtenir el seu consentiment. Si la informació que es remet correspon a menors d’edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del legal representant per a què les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament automatitzat.

Les dades dels usuaris del lloc web es tracten amb les finalitats següents:

(i) Permetre participar dels serveis del lloc web www.fitnes19castelldefels.fitness, gestionar, tramitar i administrar electrònicament la relació de l’usuari amb DEMANAFIT S.L. (donar resposta a les consultes; tramitar el registre d’alta al lloc web; permetre les gestions com a usuari registrat; gestionar invitacions; etc.).

(ii) Promocionar o publicitar les activitats, productes i serveis que ofereixi Fitness19 Castelldefels, a través de qualsevol mitjà de comunicació (p.e. postal, telefònic, email o qualsevol altre que sorgeixi en el futur. La societat Demanafit S.L. desenvolua la seva activitat en els sectors de l’esport, la nutrició, la salut, el benestar i la formació.

(iii) Fer enquestes, estadístiques i anàlisis del mercat.

(iv) Elaborar perfils de clients o potencials per tal de personalitzar i millorar els nostres productes i serveis.

(v) Mantenir un històric de relacions comercials i de comunicacions amb el (potencial) client.

 

Sens perjudici dels objectius esmentats, també es poden destinar a altres finalitats addicionals que s’indiquin en clàusules específiques i complementàries habilitades a determinats formularis del lloc web.

Amb l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat s’autoritza expressament a rebre comunicacions comercials i/o publicitàries de Fitness19 Castelldefels a través de qualsevol mitjà de comunicació electrònic, actual o futur, donant compliment així a les previsions de la Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE).

A les comunicacions que li adreci Fitness19 Castelldefels s’hi pot incloure informació comercial i/o publicitària de tercers col·laboradors dels sectors de l’esport (roba esportiva, material esportiu, esports d’aventura, revistes esportives, competicions, esdeveniments esportius, estacions d’esquí), l’oci (restauració, allotjaments, locals nocturns, cinemes, teatres, festivals, centres comercials, parcs d’atraccions), la salut (mútues i centres clínics), el benestar (centres de spa, de ioga i de teràpies alternatives), la formació (centres de formació i cursos), bellesa i estètica (centres i productes de bellesa i estètica) i higiene personal, financer (entitats financeres i de crèdit), assegurances, immobiliari, editorial, tèxtil i moda, aparells tecnològics (màquines de fitness, telefonia mòbil, aparells electrònics i informàtics), transport (companyies de transport per carretera, aèries, tallers

i concessionaris), mitjans de comunicació, productes de neteja, productes farmacèutics, joieria i mobiliari per a la llar i ONGs. No obstant, li informem que les seves dades personals no serán comunicades a aquests tercers, excepte que es demani específicament el consentiment previ per aquesta cessió.

El consentiment atorgat per vostè per al tractament i comunicació de les seves dades personals i obtingut mitjançant aquesta clàusula s’entén donat per temps indefinit.

 

  1. Exercici de drets

El titular de les dades personals pot, en qualsevol moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se a aquest efecte a DEMANAFIT SL, per correu electrònic a info@fitness19castelldefels.com, indicant el nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia del DNI i el dret exercitat.

 

  1. Comunicació de dades

L’usuari consent expressament la cessió de les seves dades personals facilitades al lloc web a favor de la empresa Demanafit S.L. Les seves dades es comuniquen a Demanafit s.l. perquè es tractin per a les mateixes finalitats que les que s’esmenten a l’apartat 1 d’aquesta política de confidencialitat i protecció de dades.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no té efectes retroactius. Així mateix, li fem saber que terceres entitats, proveïdores de serveis relacionats amb el lloc web, poden tenir accés a les seves dades personals, quan la seva intervenció sigui necessària per a la prestació d’aquests serveis. Aquest accés no es considera comunicació de dades, sinó un tractament per compte de Demanafit S.L. en qualitat d’encarregat del tractament.

 

  1. Mesures de seguretat

F19 CASTELLDEFELS adopta les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua o el tractament no autoritzat de les dades personals que ens faciliti, tenint en consideració les limitacions que presenta Internet. F19 CASTELLDEFELS adopta les mesures de seguretat de nivell bàsic, mitjà o alt establertes al Reglament de desenvolupament de la LOPD (RD 1720/2007, de 21 de desembre), en funció del tipus de dades que es tractin, així com les mesures de seguretat que estipuli la normativa vigent i d’aplicació en cada moment.

F19 CASTELLDEFELS dóna compliment al deure de secret i manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les seves dades personals.

 

  1. Dades de tràfic

En general, pot navegar a través del lloc web sense facilitar-nos dades personals. No obstant, al visitar el lloc web, el sistema de navegació i programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web obté automàticament alguna informació que pot ser considerada com a dades personals i, per tant, és informació que està implícita en els protocols de comunicació d’Internet. Les dades recollides tenen a veure amb les adreces IP, data, ID d’usuari, URL, idioma utilitzat, sistema operatiu, el nom del proveïdor de serveis d’internet, lloc des del que es connecta o paraules clau.

 

  1. Tractament de dades de menors d’edat

Els formularis de captació de dades continguts en aquest lloc web no van adreçats a persones menors de 14 anys. Sens perjudici de les limitacions que presenta Internet per a la verificació d’una manera efectiva de l’edat del menor, F19 CASTELLDEFELS fa tots els esforços tècnics i procedimentals per verificar l’edat de l’usuari, i denega la participació als menors de 14 anys.

 

SI TENS MENYS DE 14 ANYS, NO POTS REGISTRAR-TE EN AQUESTA PÀGINA WEB. DEMANA AL TEU PARE O A LA TEVA MARE QUE T’AJUDIN A LLEGIR AQUESTA INFORMACIÓ I DEMANA’LS QUE T’ACLAREIXIN QUALSEVOL COSA QUE NO ENTENGUIS.

Usuaris entre 14 anys i 17 anys: Per poder registrar-te en el lloc web o participar de les

promocions F19 Castelldefels és necessari que tinguis una edat mínima de 14 anys. Si tens més de 14 anys però ets menor d’edat, es a dir, menor de 18 anys, F19 Castelldefels podrà en qualsevol momento contactar-te per comprovar que realment tens l’edat que has informat al corresponent formulari de registre. F19 Castelldefels podrà sol·licitar-te còpia del DNI concedint-te un termini per a que ens ho facis arribar. L’incompliment del termini o la no entrega de qualsevol evidencia requerida per F19 Castelldefels ens permetrà bloquejar el teu compte fins que demostri ser major de 14 anys.

F19 Castelldefels realitza aquestes comprovacions amb l’objectiu de garantir el ple compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de les dades personals, així com la qualitat de les dades del usuaris que integren la base de dades de consumidors.

 

DATA D’ACTUALITZACIÓ: 31/12/2021